धन्य बाग्मती!

कविता 
धन्य बाग्मती! 

बन्द परेली भित्रबाट
दिमागका पर्खालहरू चहार्दा
तिम्रा
ती तमाम
आकृतिहरू
चश्मा
लगाएका/नलगाएका
कपालमा सिउरिएका
तिम्रा
ती वाचाका
दस्तखतहरू
खै,
अङ्कमाल गर्दा
भिजेका/ भिजाइएका
काँध अनि
निधारमा
विस्तारै गरिएका
चुम्बन,