Posts

Showing posts from May, 2023

तछाडमछाड..!!

Image
कविता  तछाडमछाड..!! Image source: Google, PixelSquid यहाँ तछाडमछाड छ, राम्रो देखिने होडबाजीमा  राम्रो बन्न होइन।  असल देखिने होडबाजीमा  असल बन्न होइन।  धनीलाई कसरी धनी देखिनु भन्ने छैन।  हात मुख जोर्न धौ धौ हुनेलाई भने  तछाडमछाड छ,  धनी देखिने होडबाजीमा  धनी बन्न होइन।  मनको दरिद्री जाे छन्,  हो उनैलाई तछाडमछाड छ,  मनकारी देखिने होडबाजीमा  मनकारी बन्न होइन।