Posts

Showing posts from February, 2020

ल टूँ पारौं!

Image
कविता ल टूँ पारौं! कहिले सपनाको डर लाग्छ, कहिले बिपनाको करै करमा जन्मिएका रहरहरूले कुन प्रहरमा हो, शहर घचेट्छन्। खोइ खोइ को आइपुगेछ, मेरो अगाडि? असली रहर हस्याङ्गफस्याङ्ग गर्दै आइपुग्छ - ए, हजूर पो! ढोग भेटमै गेटबाट गलत्ताइन्छ।