मुक्तक

#२ 
हुन्छ किन मान्छे निराश, उत्तर भेट्टाएँ,
लाग्छ भन्थे जीवन बकवास, उत्तर भेट्टाएँ,
'कायर'को खोल ओढाउने हामीलाई धिक्कार्दै ऊ..
जिन्दगीबाटै किन अवकाश, उत्तर भेट्टाएँ।।

No comments:

Post a Comment