जिन्दगी

 #मुक्तक

#जिन्दगी

एक फोक्सो सासले धानेको छ जिन्दगी,

अन्तिम त्यान्द्रो आसले तानेको छ जिन्दगी, 


दुःखमा 'दु' र 'ख' पनि छुट्टै बस्ने रैछन्... 

सुखमा त समासले बानेको छ जिन्दगी।।

No comments:

Post a Comment