आमा

मुक्तक
आमा

घर अर्कै हुन्थ्यो शहर अर्कै हुन्थ्यो,
म प्युसाको रहर अर्कै हुन्थ्यो,

जिन्दगीले अनेकन चोट दिन्थेन कि...
जस्तो होस्, मेरो प्रहर अर्कै हुन्थ्यो।
#आमा

No comments:

Post a Comment